Upit elementi strojeva, pronađeno natuknica: 20

elementi strojeva

elementi strojeva, u užem smislu, gotovi, ugradivi dijelovi stroja za izradbu kojih nije potrebno montažno ...

mangan

mangan (njem. Mangan, skraćeno od starijega Manganesium < franc. manganèse < tal. manganese, prema srednjovj. ...

aerodinamičko ispitivanje

aerodinamičko ispitivanje, eksperimentalno određivanje ponašanja nekog tijela u zračnoj struji, a obuhvaća ...

aeroprofil

aeroprofil (aero- + profil), presjek uzgonskog aerotijela u ravnini usporednoj s ravninom simetrije ...

Amboise

Amboise [8118bwa:'z], grad u departmanu Indre-et-Loire, zapadna Francuska; 13 063 st. (2009). Leži na utoku ...

bakrotisak

bakrotisak, tiskarska tehnika dubokog tiska koja služi pretežito za otiskivanje ilustracija, revija, ...

elektronika

elektronika (prema elektron), područje znanosti, tehnike i tehnologije koje obuhvaća proučavanje i primjenu ...

Francuzi

Francuzi (francuski les Français), romanski narod nastanjen najvećim dijelom u Francuskoj, gdje čini ...

Hrvatska (država)

Hrvatska (Republika Hrvatska), država u jugoistočnoj Europi, između Slovenije na sjeverozapadu (duljina ...

Indija

Indija (hindski Bhārat ili Bhāratvarša, engleski Republic of India), država u južnoj Aziji; leži na ...

(1)  2