Upit elektronska cijev, pronađeno natuknica: 13

elektronska cijev

elektronska cijev, elektronički element u kojem se prolazak električne struje u vakuumu ili plinu pod ...

detektor

detektor (kasnolat. detector, od lat. detegere: otkriti; preko engl. i njem.), uređaj za otkrivanje ...

fotomultiplikator

fotomultiplikator ili fotoumnoživač, fotoosjetljiva elektronska cijev u kojoj svjetlost (i blisko elektromagnetsko ...

ikonoskop

ikonoskop (ikono- + -skop), prva elektronska cijev za snimanje (pretvorbu pomične optičke slike iz svjetlosnog ...

katodna cijev

katodna cijev, elektronska cijev u kojoj se elektroni, izbačeni iz užarene katode, zbog visokog napona ...

kineskop

kineskop (kine- + -skop), prva reprodukcijska elektronska cijev za pretvorbu pokretne slike iz elektroničkoga ...

klistron

klistron (engl. klystron, od grč. ϰλυσ[τήρ]: štrcaljka, injekcija + [elek]tron), elektronska cijev za ...

magnetron

magnetron (magnet + [elekt]ron), elektronska cijev za generiranje visokofrekventnih titraja. Sastoji ...

rendgenska cijev

rendgenska cijev, vakuumizirana staklena elektronska cijev koja služi za proizvodnju rendgenskoga zračenja. ...

televizijski prijamnik

televizijski prijamnik (televizor), elektronički uređaj koji omogućuje prijam televizijskoga signala ...

(1)  2