Upit elektronika, pronađeno natuknica: 34

elektronika

elektronika (prema elektron), područje znanosti, tehnike i tehnologije koje obuhvaća proučavanje i primjenu ...

biomedicinska elektronika

biomedicinska elektronika, grana elektronike koja se bavi primjenom elektroničkih uređaja u medicini ...

digitalna elektronika

digitalna elektronika (engl. digital, od digit: znamenka), područje elektronike unutar kojega se obrađuju ...

energetska elektronika

energetska elektronika →  učinska elektronika ...

učinska elektronika

učinska elektronika (energetska elektronika), područje elektronike koje se bavi pretvorbom obilježja ...

Armenija

Armenija (Hajastan; Republika Armenija/Hajastani Hanrapetut‛jun), država u južnom dijelu Zakavkazja, ...

ekonomske znanosti

ekonomske znanosti, društvene znanosti koje se bave podrijetlom, prirodom i posljedicama ljudskoga djelovanja ...

elektroindustrija

elektroindustrija (elektro- + industrija), industrijska grana koja proizvodi sastavne dijelove, sklopove, ...

elektronska cijev

elektronska cijev, elektronički element u kojem se prolazak električne struje u vakuumu ili plinu pod ...

elektrotehnika

elektrotehnika (elektro- + tehnika), tehnička znanost koja proučava proučava proizvodnju, prijenos i ...

(1)  2  3  4