Upit elektroničko računalo, pronađeno natuknica: 16

elektroničko računalo

elektroničko računalo, uređaj za primanje, obradbu, pohranu i prikazivanje najrazličitijih vrsta podataka ...

digitalna elektronika

digitalna elektronika (engl. digital, od digit: znamenka), područje elektronike unutar kojega se obrađuju ...

digitalni tisak

digitalni tisak, vrsta tiskarske tehnike kojom se informacija (tekst, slika) grafički obrađuje i priprema ...

digitalno računalo

digitalno računalo, pomagalo ili stroj za računanje koji, za razliku od analognog računala, obrađuje ...

Eckert, Johan Presper

Eckert [e'kəɹt], Johan Presper, američki elektroinženjer (Philadelphia, 9. IV. 1919 – Bryn Mawr, 3. VI. 1995). ...

elektromotorni pogon

elektromotorni pogon, sustav pogona pojedinih radnih strojeva i mehanizama ili čitavih radnih postrojenja ...

ENIAC

ENIAC [e'niæk] (akronim od engl. Electronic Numerical Integrator and Computer), prvo veliko elektroničko ...

Euwe, Machgielis

Euwe [ø:'və], Machgielis ili Max, nizozemski šahist (Watergrafsmeer, 20. V. 1901 – Amsterdam, 26. XI. 1981). ...

Janko, Zvonimir

Janko, Zvonimir, hrvatski matematičar (Bjelovar, 26. VII. 1932). Diplomirao (1956) i doktorirao (1960) ...

mikroprocesor

mikroprocesor (mikro- + procesor), integrirani sklop koji u računalima i sličnim elektroničkim uređajima ...

(1)  2