Upit električni strujni krug, pronađeno natuknica: 13

električni strujni krug

električni strujni krug, sklop izvora električne energije, vodiča, trošila i ostalih elemenata koji ...

električna mreža

električna mreža, skup povezanih električnih elemenata koji služe za prijenos električne energije od ...

elektroda

elektroda (elektro- + grč. ὁδός, put). 1. U elektrotehnici, element za spajanje nekog tijela ili sredstva ...

elektromagnetska indukcija

elektromagnetska indukcija, pojava da se u zavoju vodljive žice stvara (inducira) električni napon ako ...

fotoelement

fotoelement (fotočlanak), poluvodički elektronički element, pretvornik svjetlosne (općenito zračevne) ...

osigurač

osigurač, naprava koja u električnim mrežama i instalacijama služi za zaštitu vodiča od prejake struje ...

električni generator

električni generator, električni stroj koji mehaničku energiju pogonskoga stroja pretvara u električnu ...

Hertz, Heinrich Rudolf

Hertz [hεrc], Heinrich Rudolf, njemački fizičar (Hamburg, 22. II. 1857 – Bonn, 1. I. 1894). Stric Gustava ...

napon koraka

napon koraka, električni napon između dviju točaka na površini tla. Pojavljuje se u okolici uzemljivača ...

nulovanje

nulovanje, zaštita trošila u električnim instalacijama od previsokoga dodirnog napona. Izvodi se tako ...

(1)  2