Upit električni naboj, pronađeno natuknica: 78

električni naboj

električni naboj (količina elektriciteta) (znak q ili Q), fizikalna veličina koja opisuje temeljno svojstvo ...

elementarni električni naboj

elementarni električni naboj (znak e), prirodna konstanta koja je apsolutna vrijednost električnoga ...

alatni strojevi

alatni strojevi, strojevi za oblikovanje izrađevina od različitih materijala. Prije industrijske revolucije ...

alfa-čestica

alfa-čestica (α-čestica), jezgra atoma helija složena od dvaju protona i dvaju neutrona. Zato je njezina ...

alfa-zračenje

alfa-zračenje (α-zrake), čestično ionizirajuće zračenje koja se sastoji od roja brzih alfa-čestica (brzine ...

antičestica

antičestica, subatomska čestica kojoj su masa i većina ostalih svojstava jednaki svojstvima neke čestice, ...

atmosferski elektricitet

atmosferski elektricitet, električni naboji, električne struje i električna polja nastali ionizacijom ...

atomska i molekularna fizika

atomska i molekularna fizika, grana fizike koja se bavi istraživanjem strukture atoma i atomske strukture ...

barion

barion (grč. βαρύς: težak + [elektr]on), subatomska čestica polucijeloga spina, podvrsta hadrona (npr. ...

beta-čestica

beta-čestica, brzi elektron emitiran u beta-minus radioaktivnom raspadu ili brzi pozitron emitiran u ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8