Upit električni članak, pronađeno natuknica: 8

električni članak

električni članak (električni element, električna ćelija), pretvornik nekoga drugog oblika energije ...

električni akumulator

električni akumulator (lat. accumulare: nakupljati, nagomilati), električni članak u kojem se električna ...

elektrotehnika

elektrotehnika (elektro- + tehnika), tehnička znanost koja proučava proučava proizvodnju, prijenos i ...

element

element (lat. elementum: počelo). 1. U svakidašnjoj uporabi: a) sastavni dio neke cjeline, sastojak ...

galvanski članak

galvanski članak (galvanski element), primarni električni članak, neobnovljivi izvor električne struje ...

električna vozila

električna vozila, vozila pokretana elektromotorom. Elektromotorni pogon takvih vozila naziva se i električnom ...

učinski pretvarač

učinski pretvarač, uređaj kojim se neka energija pretvara u električnu (i obratno) ili kojim se mijenjaju ...

Volta, Alessandro

Volta [vɔ'~], Alessandro, talijanski fizičar (Como, 18. II. 1745 – Como, 5. III. 1827). Profesor u Paviji. ...