Upit električna zavojnica, pronađeno natuknica: 13

električna zavojnica

električna zavojnica, električni vodič načinjen od izolirane žice, smotan u spiralu ili petlju, dio ...

elektromagnet

elektromagnet (elektro- + magnet), naprava koja pokazuje magnetska svojstva samo dok njome teče električna ...

faktor dobrote

faktor dobrote (Q-faktor, dobrota) (znak Q), fizikalna veličina koja opisuje rezonantna svojstva titrajnoga ...

fluorescentna cijev

fluorescentna cijev, električno rasvjetno tijelo kojemu svjetlost emitira fluorescentni sloj na stijenki ...

otpor

otpor, protivljenje tijela silama koje ga prisiljavaju na gibanje. Otpor nastao pri relativnom gibanju ...

parnost

parnost (znak P), fizikalna veličina koja opisuje promjene fizikalnoga sustava prilikom prostornoga ...

električna mjerenja

električna mjerenja, mjerenja raznovrsnih električnih i neelektričnih veličina električnim mjernim postupcima. ...

elektroda

elektroda (elektro- + grč. ὁδός, put). 1. U elektrotehnici, element za spajanje nekog tijela ili sredstva ...

elektromagnetska indukcija

elektromagnetska indukcija, pojava da se u zavoju vodljive žice stvara (inducira) električni napon ako ...

filtar

filtar (srednjovj. lat. filtrum: cjedilo < franački filtir). 1. U kemiji, procesnoj i sanitarnoj tehnici, ...

(1)  2