Upit električna energija, pronađeno natuknica: 62

električna energija

električna energija, energija koja se očituje kada se u električnom strujnom krugu energija elektromagnetskoga ...

Andora

Andora (Andorra; Kneževina Andora/Principat d’Andorra), država u području Pireneja, između Francuske ...

dalekovod

dalekovod, elektroenergetski nadzemni vod (slobodni vod, zračni vod) izmjenične ili istosmjerne struje ...

električna mjerenja

električna mjerenja, mjerenja raznovrsnih električnih i neelektričnih veličina električnim mjernim postupcima. ...

električna mreža

električna mreža, skup povezanih električnih elemenata koji služe za prijenos električne energije od ...

električna peć

električna peć, uređaj i industrijsko elektrotermijsko postrojenje u kojem se električna energija pretvara ...

električna snaga

električna snaga (znak P), brzina promjene električne energije W s vremenom t. Ako je tok energije stalan, ...

električna vozila

električna vozila, vozila pokretana elektromotorom. Elektromotorni pogon takvih vozila naziva se i električnom ...

električni akumulator

električni akumulator (lat. accumulare: nakupljati, nagomilati), električni članak u kojem se električna ...

električni otpor

električni otpor (znak R), fizikalna veličina koja opisuje utjecaj vrste tvari, duljine i debljine vodiča ...

(1)  2  3  4  5  6  7