Upit dokumentalistika, pronađeno natuknica: 4

dokumentalistika

dokumentalistika (prema dokument) →  dokumentacija; informacijska znanost ...

dokumentacija

dokumentacija (novolat. documentatio, prema lat. documentum: primjer, uzorak, dokaz), gradivo, materijal ...

informacijska znanost

informacijska znanost, znanstvena disciplina koja se bavi nastajanjem, prikupljanjem, organizacijom, ...

Shera, Jesse Hauk

Shera [še'rə], Jesse Hauk, američki knjižničar i teoretičar bibliotekarstva (Oxford, Ohio, 8. XII. 1903 ...