Upit dogmatizam, pronađeno natuknica: 9

dogmatizam

dogmatizam (prema dogma), kovanica francuskoga podrijetla, susreće se već kod M. de Montaignea i B. ...

Bayle, Pierre

Bayle [bεl], Pierre, francuski filozof (Carla-Bayle, 18. XI. 1647 – Rotterdam, 28. XII. 1706). Odgojen ...

Fichte, Johann Gottlieb

Fichte [fi'62179tə], Johann Gottlieb, njemački filozof (Rammenau, 19. V. 1762 – Berlin, 29. I. 1814). Jedan ...

Kant, Immanuel

Kant, Immanuel, njemački filozof (Königsberg, danas Kalinjingrad, 22. IV. 1724 – Königsberg, 12. II. 1804). ...

kriticizam

kriticizam (francuski criticisme ili njemački Kritizismus, prema latinskom criticus < grč. ϰρıτıϰός, ...

kritika

kritika (njem. Kritik ili franc. critique, od grč. ϰριτιϰὴ τέχνη: umijeće suđenja), ocjena, prosudba; ...

Laband, Paul

Laband [la:'bant], Paul, njemački pravnik (Wrocław, 24. V. 1838 – Strasbourg, 23. III. 1918). Predavao ...

Lessing, Gotthold Ephraim

Lessing [lε'siŋ], Gotthold Ephraim, njemački književnik, kazališni kritičar i teoretičar umjetnosti ...

važenje

važenje, u filozofiji, bit istina i vrijednosti, bez obzira na osobu koja spoznaje te priznaje te vrijednosti. ...