Upit dislokacija, pronađeno natuknica: 7

dislokacija

dislokacija (franc. dislocation, prema srednjovj. lat. dislocatio). 1. U medicini, razmještanje, npr. ...

iščašenje

iščašenje (luksacija, dislokacija zgloba, lat. luxatio), nasilno i naglo iskakanje glavice kosti iz ...

defekt kristala

defekt kristala, nepravilnost u kristalnoj rešetki tvari u čvrstom stanju zbog nepravilna rasporeda ...

kriptografija

kriptografija (kripto- + -grafija), prevođenje (kriptiranje ili šifriranje) razgovijetnoga teksta (jasan, ...

metalografija

metalografija (metal + -grafija), dio znanosti o metalima koji se bavi strukturom metala i slitina. ...

plastičnost

plastičnost, svojstvo nekih tvari da pod djelovanjem dovoljno velike sile mijenjaju oblik, koji gotovo ...

tehnički materijali

tehnički materijali, tehnički uporabljive tvari koje služe pri izradbi i proizvodnji najrazličitijih ...