Upit dijeljenje, pronađeno natuknica: 36

dijeljenje

dijeljenje (divizija), osnovna matematička operacija kojom se određuje broj, polinom, varijabla ili ...

algebarska operacija

algebarska operacija, matematička operacija u nižoj matematici, operacija zbrajanja, oduzimanja, množenja, ...

algebarski izraz

algebarski izraz, matematički izraz napisan s općim brojevima, tj. s pomoću konstanata (a, b, c), varijabla ...

aritmetička operacija

aritmetička operacija (računska operacija), osnovna matematička operacija: zbrajanje, oduzimanje, množenje, ...

binarna operacija

binarna operacija, matematička operacija koja uređenomu paru operanada (elemenata danoga skupa) pridružuje ...

biparticija

biparticija (bi- + lat. partitio: dijeljenje, dioba), dijeljenje na dva dijela; dvodioba, dvopodjela. ...

Crnogorci

Crnogorci, južnoslavenski narod. Ime nastalo od naziva zemlje Crna Gora, gdje je najviše Crnogoraca ...

dijereza

dijereza (grč. δıαίρεσıς: razdvajanje, dijeljenje). 1. Razdvojen izgovor dvaju susljednih samoglasnika ...

diskriminacija

diskriminacija (kasnolat. discriminatio: odvajanje, razlikovanje). 1. U sociologiji, nejednako postupanje ...

dvotočje (matematika)

dvotočje, matematički znak za dijeljenje (čita se podijeljeno) ili omjer (čita se naprama ili prema), ...

(1)  2  3  4