Upit dijapozitiv, pronađeno natuknica: 4

dijapozitiv

dijapozitiv (dija- + pozitiv), prozirna, pozitivna fotografska snimka na staklu ili filmu, prikladna ...

Eastman, George

Eastman [i:'stmən], George, američki tvorničar (Waterville, 12. VII. 1854 – Rochester, 14. III. 1932). ...

fotografija

fotografija (foto- + -grafija), postupak dobivanja trajne slike objekta djelovanjem elektromagnetskoga ...

projektor

projektor, uređaj za prikaz slika projekcijom na neku podlogu (zaslon, ekran, platno, zid ili sl.). ...