Upit dijafiza, pronađeno natuknica: 2

dijafiza

dijafiza (grč. δıάφυσıς, od δıαφύω: rasti između) →  kost ...

kost

kost, tvrd organ, sastavni dio koštanoga sustava (kostura). Građena je od koštanoga tkiva, što ga čine ...