Upit diferencijalne jednadžbe, pronađeno natuknica: 40

diferencijalne jednadžbe

diferencijalne jednadžbe, jednadžbe u kojima su sadržane veze između nepoznatih funkcija i njihovih ...

parcijalne diferencijalne jednadžbe

parcijalne diferencijalne jednadžbe →  diferencijalne jednadžbe ...

Abelova diferencijalna jednadžba

Abelova diferencijalna jednadžba, naziv za dvije diferencijalne jednadžbe, Abelovu diferencijalnu jednadžbu ...

Aganović, Ibrahim

Aganović, Ibrahim, hrvatski matematičar (Banja Luka, 10. VII. 1934). Diplomirao (1958) i doktorirao ...

Alić, Mladen

Alić, Mladen, hrvatski matematičar (Zagreb, 17. XI. 1938 – Zagreb, 18. IV. 2004). Diplomirao (1961) ...

Bernoullijeva diferencijalna jednadžba

Bernoullijeva diferencijalna jednadžba [bεrnu'li~] (po Jakobu Bernoulliju koji ju je opisao 1695), obična ...

Besselove funkcije

Besselove funkcije [bε'səl~] (po Friedrichu Wilhelmu Besselu), funkcije koje se javljaju pri rješavanju ...

Courant, Richard

Courant ([kurα:'n] ili kurα:'nt]), Richard, američki matematičar njemačkoga podrijetla (Lubliniec, Poljska, ...

Euler, Leonhard

Euler [61531i'ləɹ], Leonhard, švicarski matematičar, fizičar i astronom (Basel, 15. IV. 1707 – Sankt Peterburg, ...

Figalli, Alessio

Figalli [figa'l:i], Alessio, talijanski matematičar (Rim, 2. IV. 1984). Diplomirao (2006) na Scuola ...

(1)  2  3  4