Upit derogacija, pronađeno natuknica: 2

derogacija

derogacija (lat. derogatio, od derogare: opozvati, dokinuti), ukinuće jednoga dijela ranije donesenoga ...

stečena prava

stečena prava, subjektivna prava za koja se smatra da ne mogu biti derogirana, ograničena ili ostavljena ...