Upit defektoskopija, pronađeno natuknica: 1

defektoskopija

defektoskopija (lat. defectus: nedostatak + -skopija), u kontroli materijala i proizvoda, skup metoda ...