Upit deagrarizacija, pronađeno natuknica: 3

deagrarizacija

deagrarizacija (de- + agrarizacija), proces u kojem se mijenja profesionalna struktura seoskog stanovništva ...

seljaštvo

seljaštvo, društvena skupina sitnih proizvođača nastanjenih u seoskim naseljima koji na vlastitom posjedu ...

urbanizacija

urbanizacija (prema lat. urbanus: gradski), porast udjela gradskoga (urbanoga) stanovništva; proces ...