Upit džul, pronađeno natuknica: 18

džul

džul (po J. P. Jouleu) (joule; znak J), mjerna jedinica rada, energije i topline, izvedena jedinica ...

energija

energija (grč. ἐνέργεıα: rad, učinak). 1. Djelotvorna sila, životna djelatnost, odlučnost, odrješitost. 2. ...

entalpija

entalpija (grč. ἐνϑάλπεıν: grijati unutra) (znak H), termodinamička funkcija stanja ravnoteže termodinamičkoga ...

entropija

entropija (njem. Entropie, od en- + -tropija). 1. U fizici (znak S), termodinamička funkcija stanja ...

Gibbsova energija

Gibbsova energija [gibz~] (Gibbsov potencijal, slobodna entalpija) (znak G) (po Josiahu Willardu Gibbsu), ...

J

J. 1. Četrnaesto slovo hrvatske abecede, za sonantni spirantni suglasnik /j/. Sudjeluje i u digrafima ...

Joule, James Prescott

Joule [džu:l ili džạul], James Prescott, engleski fizičar (Salford, 24. XII. 1818 – Sale, 11. X. 1889). ...

kemijski potencijal

kemijski potencijal (znak μ), fizikalna veličina koja opisuje sposobnost električki neutralnih atoma ...

kilovatsat

kilovatsat (kilo- + vat + sat) (znak kWh), decimalni višekratnik mjerne jedinice energije i rada, vrijednosti ...

kinetička energija

kinetička energija (prema grč. ϰıνητıϰός: koji se giba, koji pokreće) (znak Ek), energija tijela u gibanju. ...

(1)  2