Upit civilno društvo, pronađeno natuknica: 9

civilno društvo

civilno (građansko) društvo, područje kolektivnog života pojedinaca koje se nalazi između obitelji i ...

Bibič, Adolf

Bibič, Adolf, slovenski politolog (Bizeljsko, 3. II. 1933 – Ljubljana, 17. XI. 1996). Diplomirao (1957) ...

društvo

društvo (lat. societas, engl. society, franc. société, njem. Gesellschaft, rus. обществo), skup pojedinaca ...

Pusić, Vesna

Pusić, Vesna, hrvatska sociologinja i političarka (Zagreb, 25. III. 1953). Diplomirala sociologiju i ...

Zrinščak, Siniša

Zrinščak, Siniša, hrvatski sociolog (Pula, 5. V. 1961). Diplomirao 1984., a doktorirao 1998. na Filozofskom ...

grad (naselje)

grad, veće, kompaktno izgrađeno naselje, organizirano u više ili manje povezanu, diferenciranu društvenu ...

Novi Sad

Novi Sad, grad, pristanište na lijevoj obali Dunava u južnoj Bačkoj, upravno središte Vojvodine, Srbija; ...

Petrovaradin

Petrovaradin (madžarski Pétervárad, njemački Peterwardein), grad u Srijemu, Vojvodina, Srbija; 14 810 st. ...

Velika Britanija i Sjeverna Irska

Velika Britanija i Sjeverna Irska (službeni naziv Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne ...