Upit cikasi, pronađeno natuknica: 2

cikasi

cikasi (znanstv. lat. cycas < grč. ϰύϰας, iskrivljeno od ϰόıϰας, akuzativ mn. od ϰóϊξ: vrsta palme) ...

biljke

biljke (Plantae, Vegetabilia). Do polovice XX. stoljeća živi se svijet dijelio na dva velika carstva: ...