Upit cetanski broj, pronađeno natuknica: 1

cetanski broj

cetanski broj, standardni pokazatelj kakvoće dizelskoga goriva, a odnosi se na brzinu njegova zapaljenja ...