Upit centralna dogma, pronađeno natuknica: 3

centralna dogma

centralna dogma, teorija engleskog molekularnog biologa F. H. C. Cricka, prema kojoj je genska informacija ...

molekularna biologija

molekularna biologija, grana biologije koja biol. pojave tumači svojstvima molekula što izgrađuju živa ...

nukleinske kiseline

nukleinske kiseline (prema lat. nucleus: jezgra), skupina bioloških makromolekula funkcija kojih je ...