Upit cave, pronađeno natuknica: 19

cave

cave [ka've:] (lat.), čuvaj se!, pazi!, budi oprezan! – Cave canem (čuvaj se psa!), uobičajeno upozorenje ...

Fingalova špilja

Fingalova špilja [fi'ŋgəl-] (Fingal’s Cave [fi'ŋgəls kẹiv]), bazaltna špilja na otočiću Staffi (Unutrašnji ...

Flint Ridge

Flint Ridge [flint ri62721] (Flint Ridge Cave System [~ kẹiv si'stǝm]), niz špilja s razvijenom podzemnom ...

Mammoth Cave

Mammoth Cave [mæ'məϑ kẹiv] →  mamutska špilja ...

Banff

Banff [bænf] (Banff National Park [~ næ'šənəl pα:ɹk]), najstariji nacionalni park (osnovan 1885) u Kanadi, ...

Barbados

Barbados (Barbados), država na istoimenom otoku u Atlantskome oceanu, pripada Malim Antilima; obuhvaća ...

Black Hills

Black Hills [blæk hilz], gorje na istočnom rubu Stjenjaka (Rocky Mountains), u državama Wyoming i South ...

Bridgetown

Bridgetown [bri'62721taun], glavni grad i luka Barbadosa (Mali Antili); 6070 st., šire gradsko područje ...

Cassou, Jean

Cassou [kasu'], Jean, francuski književnik (Densto, Španjolska, 9. VII. 1897 – Pariz, 15. I. 1986). ...

Dubrovačka Republika

Dubrovačka Republika. O kontinuitetu života na području današnjega Dubrovnika svjedoče materijalni tragovi ...

(1)  2