Upit cantus firmus, pronađeno natuknica: 10

cantus firmus

cantus firmus [ka'ntus fi'rmus] (lat.: čvrsta, utvrđena melodija), naziv za temeljni napjev u srednjovjekovnoj ...

C

C. 1. Treće slovo latiničnih alfabeta (abeceda). U hrvatskoj se abecedi tim slovom od XIX. st. dosljedno ...

ciklus

ciklus (lat. cyclus < grč. ϰύϰλος: krug). 1. Kružni proces; slijed mehaničkih, fizikalnih, kemijskih ...

conductus

conductus [kondu'ktus] (lat.: vođen), u glazbi, jednoglasna ili višeglasna pjesma na latinskome u XII. ...

faux-bourdon

faux-bourdon [fo buʀd61533'] (franc.), u glazbi, naziv za vrstu višeglasja, u troglasnome slogu u kojem ...

Josquin des Prés

Josquin des Prés [žɔsk63338' dεpʀe'] (Des Prez, Desprez, Despres i dr., latinizirano Josquinus ili Jodocus ...

kontrapunkt

kontrapunkt (srednjovj. lat. punctum contra punctum: točka protiv točke, tj. nota protiv note), tehnika ...

kontratenor

kontratenor (srednjovj. lat. contratenor: protiv tenora), u višeglasnoj glazbi XIV. i XV. st. naziv ...

Obrecht, Jacob

Obrecht [o:'brεxt] (Hobrecht), Jacob, flamanski skladatelj (Gent, 1457/58 – Ferrara, VII. 1505). Prema ...

varijacija

varijacija (lat. variatio: mijenjanje; različitost). 1. Promjena u izgledu, svojstvima, rasporedu, ...

(1)