Upit cantare, pronađeno natuknica: 5

cantare

cantare [kanta:'re] (talijanski), sastavak u stihovima, obično u oktavama, s glazbenom pratnjom ili ...

Arghezi, Tudor

Arghezi [arge'zi], Tudor (pravo ime Ion N. Theodorescu), rumunjski književnik (Bukurešt, 21. V. 1880 ...

Bossinensis, Franciscus

Bossinensis [bos:ine'nsis], Franciscus (Franjo Bosanac), skladatelj i priređivač glazbenih izdanja (?, ...

doină

doină [dọi'nə], vrsta rumunjske narodne lirike i rumunjskoga glazbenog folklora. Tekst pjesme izražava ...

supin

supin (lat. supinum), u lingvistici, termin za nelični (infinitni) glagolski oblik koji u gramatici ...