Upit camera obscura, pronađeno natuknica: 9

camera obscura

camera obscura [ka'mera obsku:'ra] (lat.: tamna soba), preteča moderne fotografske kamere. (→  tamna ...

Beets, Nicolaas

Beets [be:ts], Nicolaas (pseudonim Hildebrand [hi'ldəbrant]), nizozemski pjesnik i prozaik (Haarlem, ...

Della Porta, Giambattista

Della Porta [de'l:a pɔ'rta], Giambattista, talijanski učenjak, filozof i književnik (Napulj, oko 1535 ...

fotografija

fotografija (foto- + -grafija), postupak dobivanja trajne slike objekta djelovanjem elektromagnetskoga ...

kamera

kamera (lat. camera < grč. ϰαμάρα: svod; sobica, izba), uređaj za dobivanje slikovnih zapisa, tj. za ...

Klarica, Josip

Klarica, Josip, hrvatski umjetnički fotograf (Beograd, 18. VI. 1946 – Zagreb, 7. III. 2020). Diplomirao ...

Nabokov, Vladimir Vladimirovič

Nabokov (rus. izgovor [nabo'kəf]; amer. engl. [nəbɔ:'kɔf]), Vladimir Vladimirovič (do 1940. pseudonim ...

Saar, Ferdinand von

Saar [za:ɹ], Ferdinand von, austrijski književnik (Beč, 30. IX. 1833 – Beč, 24. VII. 1906). Nakon vojne ...

tamna komora

tamna komora (camera obscura), naprava u obliku kutije s točkastim otvorom ili sabirnom lećom na jednoj ...