Upit bureau, pronađeno natuknica: 22

bureau

bureau [byʀọ'] (franc.) →  biro ...

Bureau Veritas

Bureau Veritas [byʀo' veʀita's] (BV), francusko klasifikacijsko društvo utemeljeno 1828. u Antwerpenu ...

Međunarodni ured za utege i mjere

Međunarodni ured za utege i mjere (francuski Bureau international des poids et mesures, akronim BIPM), ...

American Bureau of Shipping

American Bureau of Shipping [əmerik'ən bju'rou əf ši'piŋ] (engleski: Američki brodarski ured), organizacija ...

Deuxième bureau

Deuxième bureau [døzjε'm byʀọ'] (franc.: drugi ured), odjel obavještajne službe francuskoga glavnog ...

EBLIDA

EBLIDA (akronim od engl. European Bureau of Library, Information and Documentation Associations), krovna ...

FBI

FBI (engl. izgovor [efbi:ại']) (akronim od Federal Bureau of Investigation), savezni istražni ured, ...

NBS

NBS (akronim od engl. National Bureau of Standards: Nacionalni ured za norme) →  nist ...

Stalni međunarodni ured za mir

Stalni međunarodni ured za mir (engleski Permanent International Peace Bureau; skraćeni naziv International ...

bibliotekarstvo

bibliotekarstvo ili knjižničarstvo, djelatnost koja se obavlja u knjižnicama, a obuhvaća odabir, nabavu, ...

(1)  2  3