Upit bregasto vratilo, pronađeno natuknica: 3

bregasto vratilo

bregasto vratilo →  vratilo ...

koljenasto vratilo

koljenasto vratilo, vratilo u stapnim i klipnim strojevima; dio je njihova mehanizma kojim se pravocrtno ...

vratilo

vratilo, dio stroja kojim se prenosi rotacijsko gibanje i zakretni moment, tj. snaga. Služi i kao prijenosni ...