Upit bran��a, pronađeno natuknica: 5

brana (građevinarstvo)

brana, građevina izgrađena preko riječne doline ili korita radi iskorištavanja vodene mase; rjeđe se ...

brana (agronomija)

brana (drljača, zuba, zubača), poljodjelsko oruđe kojim se na tlu razbija pokorica, tlo sitni i poravnava ...

Asuanska brana

Asuanska brana, brana na rijeci Nilu uzvodno od Asuana, južni Egipat. Najveći je hidrotehnički objekt ...

Hooverova brana

Hooverova brana [hu:'vəɹ~] (engleski Hoover Dam, do 1947. Boulder Dam [bọu'ldəɹ dæm]), brana visoka ...

kombinatorne varijante

kombinatorne varijante (franc. variantes combinatoires), varijante fonema ili morfema (monema) koje ...