Upit bojler, pronađeno natuknica: 3

bojler

bojler (engl. boiler) →  kućanski aparati ...

Abbot, Charles Greeley

Abbot [æ'bət], Charles Greeley, američki astrofizičar (Wilton, 31. V. 1872 – Riverdale, 17. XII. 1973). ...

kućanski aparati

kućanski aparati, naprave, aparati i strojevi koji pomažu pri obavljanju kućanskih poslova; kadšto se ...