Upit boj, pronađeno natuknica: 35

boj

boj, na razini taktike osnovni oblik bojnih djelovanja, samostalno ili u sklopu operacije. Suvremeni ...

Adamovič, Ales

Adamovič [~mo'v'ič], Ales (Ales’), bjeloruski književnik (Konjuhi, Kopilska oblast, 3. IX. 1927 – Moskva, ...

Ahilej (religija)

Ahilej ili Ahil (grčki Ἀχıλλεύς, Akhilleús), u grčkoj mitologiji, sin ftijskoga kralja Peleja i božice ...

Andromaha

Andromaha (grč. Ἀνδρομάχη, Andromákhē), u grčkoj mitologiji, žena glavnoga trojanskog junaka Hektora. ...

Balde, Jakob

Balde [ba'ldə], Jakob, njemački književnik (Ensisheim, 4. I. 1604 – Neuburg na Dunavu, 9. VIII. 1668). ...

Batrahomiomahija

Batrahomiomahija (grčki Βατραχομυομαχία: Boj žaba i miševa), grčki parodijski ep u tristotinjak heksametara, ...

Blažina, Josip

Blažina, Josip (pseudonim Jožčenko), hrvatski novinar i pisac (Križišće, 14. III. 1905 – Cochabamba, ...

Buconjić, Nikola

Buconjić, Nikola, hrvatski pjesnik, prozaik i etnograf (Klek kraj Neuma, 15. IX. 1865 – Sarajevo, 24. V. 1947). ...

Colonna, Francesco

Colonna [kolo'n:a], Francesco, talijanski pisac (Venecija, 1433. ili 1434 – Venezia, 1527). Prema oskudnim ...

davorija

davorija, vrsta uglazbljene lirsko-epske pjesme, posebno karakteristične i česte u razdoblju hrvatskoga ...

(1)  2  3  4