Upit blitzkrieg, pronađeno natuknica: 4

blitzkrieg

blitzkrieg ili blickrig (njem. Blitzkrieg: munjeviti rat), način vođenja ratnih operacija za munjevito ...

Guderian, Heinz

Guderian [~de:'~], Heinz, njemački general (Culm, danas Chełmo, Poljska, 17. VI. 1888 – Schwangau kraj ...

munjeviti rat

munjeviti rat, način izvođenja ratnih operacija u kojima napadač brzim i iznenadnim prodorima kroz nebranjene ...

Seeckt, Hans von

Seeckt [ze:kt], Hans von, njemački general (Schleswig, 22. IV. 1866 – Berlin, 27. XII. 1936). God. 1885. ...