Upit bionomija, pronađeno natuknica: 2

bionomija

bionomija (bio- + -nomija) ili bionomika, znanost o zakonima života; posebno znanost o odnosima živih ...

Gamulin-Brida, Helena

Gamulin-Brida, Helena, hrvatska biologinja mora (Selca na Braču, 6. III. 1910 – Zagreb, 4. VII. 1989). ...