Upit biomedicinska elektronika, pronađeno natuknica: 2

biomedicinska elektronika

biomedicinska elektronika, grana elektronike koja se bavi primjenom elektroničkih uređaja u medicini ...

Šantić, Ante

Šantić, Ante, hrvatski inženjer elektrotehnike (Novi Sad, Vojvodina, 12. XI. 1928 – Zagreb, 18. VI. 2008). ...