Upit binarni brojevni sustav, pronađeno natuknica: 2

binarni brojevni sustav

binarni ili dijadski brojevni sustav (lat. bini: po dva; grč. δυάς: dvoje, dvojina), aditivno-multiplikativni ...

binaran

binaran (kasnolat. binarius: dvočlan, od lat. bini: po dva), sastavljen od dviju jedinica; dvostruk, ...