Upit binaran, pronađeno natuknica: 3

binaran

binaran (kasnolat. binarius: dvočlan, od lat. bini: po dva), sastavljen od dviju jedinica; dvostruk, ...

binarizam

binarizam (prema kasnolat. binarius: dvočlan), fonološka teorija koju su iz načela binarnosti razvili ...

digitalizacija

digitalizacija (engl. digitalization, od digit: znamenka), u najširem smislu, prevođenje analognoga ...