Upit bilinopoljska abjuracija, pronađeno natuknica: 2

bilinopoljska abjuracija

bilinopoljska abjuracija, javno odricanje od krivovjerja predstavnika »bosanskih krstjana«, što su ga ...

Kulin

Kulin, bosanski ban (?, oko 1170 – ?, oko 1204). Na vlast je došao kao privrženik bizantskog cara Emanuela I. ...