Upit bilinar, pronađeno natuknica: 4

bilinar

bilinar (biljaruša), zapis pučke medicine s opisom i slikama biljaka te s podatcima o načinu pripremanja ...

Horvatić, Stjepan

Horvatić, Stjepan, hrvatski botaničar (Varaždin-Breg, 4. X. 1899 – Zagreb, 29. V. 1975). Studirao prirodopis ...

Schlosser, Josip Kalasancije - Klekovski

Schlosser [šlo'ser], Josip Kalasancije - Klekovski, hrvatski prirodoslovac i liječnik češkoga podrijetla ...

Vukotinović, Ljudevit

Vukotinović (Farkaš Vukotinović), Ljudevit, hrvatski političar, književnik i prirodoslovac (Zagreb, ...