Upit bijela knjiga, pronađeno natuknica: 19

bijela knjiga

bijela knjiga. 1. Službeno izdanje dokumenata, obično u bijelu uvezu, kojim vlada neke države objašnjava ...

Dandolo, Andrea

Dandolo [da'~], Andrea, mletački dužd i povjesničar (Venecija, između 1307. i 1310 – Venecija, 7. IX. 1354). ...

album

album (lat.), bijela ploča, obično drvena ili posadrena, na kojoj su se u starome Rimu oglašavali edikti ...

Baltušis, Juozas

Baltušis [~tu'~], Juozas (pravo ime Albertas Juozenas), litavski pisac (Riga, 14. IV. 1909 – Vilnius, ...

Begović, Milan

Begović, Milan (pseudonim Tugomir Cetinski, Xeres de la Maraja, Stanko Dušić), hrvatski književnik (Vrlika, ...

Bulgakov, Mihail Afanasjevič

Bulgakov [buɫga'kəf], Mihail Afanasjevič (Afanas’evič), ruski književnik (Kijev, 15. V. 1891 – Moskva, ...

dominikanci

dominikanci (lat. Ordo praedicatorum: Red propovjednika, akronim OP; hrvatski bijeli fratri, prodikatori), ...

drama

drama (engl. drama; franc. drame; njem. Drama; prema kasnolat. drama < grč. δρ8118μα: radnja, događaj), ...

Europa (kontinent)

Europa, zapadni dio velike kopnene mase Eurazije, koja se pruža između Atlantskog i Tihog oceana. Zbog ...

Hrvati

Hrvati, slavenski narod iz južnoslavenske skupine koji živi pretežno u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, ...

(1)  2