Upit bezdanost, pronađeno natuknica: 1

bezdanost

bezdanost (franc. mise-en-abîme, engl. groundlessness, njem. Grundlosigkeit), poststrukturalistički ...