Upit beta zračenje, pronađeno natuknica: 2

promjenljive zvijezde

promjenljive zvijezde, zvijezde kojima se, gledano sa Zemlje, mijenja sjaj. Čine oko 1% svih zvijezda, ...

zakočno zračenje

zakočno zračenje, elektromagnetsko zračenje (uključujući sinkrotronsko zračenje) koje nastaje pri akceleraciji ...