Upit beglerbeg, pronađeno natuknica: 26

beglerbeg

beglerbeg (tur. beylerbeyi: beg begova), nekoć najviši čin u osmanskoj vojsci. Naziv njegove titule ...

Ali-paša Janjinski

Ali-paša Janjinski (ili Tepelenski), osmanski namjesnik (Tepelenë, oko 1744 – kraj Janjine, 5. II. 1822). ...

Angelović, Mahmud-paša

Angelović, Mahmud-paša, osmanski vojskovođa, veliki vezir i pjesnik (Novo Brdo, oko 1420 – Carigrad, ...

Atlagić

Atlagić (Alibegović, Atlibegović), bosanska feudalna obitelj. Prvi poznati član, po kojem je vjerojatno ...

Borovinić, Sinan-paša

Borovinić, Sinan-paša (Hadim Sinanuddin Jusuf-paša), osmanski veliki vezir (?, – Kairo, 22. I. 1517). ...

Bosanski pašaluk

Bosanski pašaluk, najveća osmanska vojno-upravna jedinica za područje Bosne, Hercegovine, Dalmacije ...

Egipat

Egipat (Mişr; Arapska Republika Egipat/Ǧumhūriyyat Miṣr al-‘Arabiyya), država u sjeveroistočnoj Africi ...

Ferhat-paša

Ferhat-paša, osmanski vojskovođa i veliki vezir (?, oko 1484 – Edirne, 1. XI. 1524). Prema nekima podrijetlom ...

Ibrahim-paša Novošeherlija

Ibrahim-paša Novošeherlija, osmanski vojskovođa i veliki vezir (Novi Šeher, Žepče, 1560-ih – Beograd, ...

Jahjapašići

Jahjapašići, osmanska obitelj čiji su članovi igrali istaknutu ulogu u balkanskim dijelovima Osmanskoga ...

(1)  2  3