Upit barel, pronađeno natuknica: 2

barel

barel (engl. < starofranc. baril: bačvica < pučkog lat. barriculus) (barrel, znak bbl), naziv mnogih ...

nafta

nafta (kasnolat. naphtha < grč. νάφϑα < perz. naft), prirodna tvar akumulirana u Zemljinoj kori, tekućina ...