Upit barbarizam, pronađeno natuknica: 3

barbarizam

barbarizam (od grč. βάρβαρος: stran, inozeman, negrčki). 1. Divljačko, nekulturno ponašanje, divljaštvo, ...

Hindu

Hindu. 1. Indijac. Naziv Hindu (novoperz. hindu: Indijac, od hend: zemlja uz rijeku Ind, Indija, od ...

solecizam

solecizam (latinski soloecismus < grčki σολoιϰισμός: jezična pogrješka), agramatički sklop riječi u ...