Upit bakrotisak, pronađeno natuknica: 5

bakrotisak

bakrotisak, tiskarska tehnika dubokog tiska koja služi pretežito za otiskivanje ilustracija, revija, ...

tehnika

tehnika (prema grč. τεχνιϰός: vješt, uvježban, od τέχνη: umijeće, vještina), ukupnost iskustveno ili ...

tiskarske tehnike

tiskarske tehnike, postupci kojima se pripremljeni tekst i ilustracije umnožavaju (reproduciraju) na ...

tiskarstvo

tiskarstvo, djelatnost koja se bavi postupcima oblikovanja i izradbe tiskanih proizvoda kao što su knjige, ...

tiskovna forma

tiskovna forma, u postupku tiskarske reprodukcije, nosač grafičkoga zapisa (npr. tekst, ilustracije) ...