Upit bajt, pronađeno natuknica: 6

bajt

bajt (byte) (nenormirani znakovi B ili b), brojčana jedinica u računalnoj tehnici, označava broj znamenaka ...

B

B. 1. Drugo slovo hrvatske i drugih latiničnih abeceda. U glagoljici, bugarsko-makedonskoj i hrvatskoj, ...

elektroničko računalo

elektroničko računalo, uređaj za primanje, obradbu, pohranu i prikazivanje najrazličitijih vrsta podataka ...

kriptografija

kriptografija (kripto- + -grafija), prevođenje (kriptiranje ili šifriranje) razgovijetnoga teksta (jasan, ...

računalna memorija

računalna memorija, računalna jedinica za pohranu podataka i programa u digitalnom obliku; naziva se ...

tuđice

tuđice, posuđenice koje su donekle prilagođene sustavu jezika primaoca, ali zadržavaju i neka svojstva ...