Upit bajadera, pronađeno natuknica: 11

bajadera

bajadera (port. bailadeira: plesačica). 1. Europski naziv za indijsku plesačicu i pjevačicu u hramu. ...

čokolada

čokolada (španj. chocolate od nahuatlanskog /aztečkog/ chocolatl; preko niz. i njem.), prehrambeni proizvod ...

Kálmán, Imre

Kálmán [ka:'lma:n], Imre (Emmerich), madžarski skladatelj (Siófok, 24. X. 1882 – Pariz, 30. X. 1953). ...

Makarova, Natalija Romanovna

Makarova [maka'rəvə], Natalija Romanovna, ruska balerina i koreografkinja (Lenjingrad, danas Sankt Peterburg, ...

Malakhov, Vladimir

Malakhov, Vladimir (ukrajinski Volodymyr Malahov [mala'how], ruski Vladimir Malahov), baletni plesač, ...

Mosinger-Popović, Mila

Mosinger-Popović, Mila, hrvatska pjevačica i dramska glumica (Gradec kraj Vrbovca, 3. IV. 1894 – Zagreb, ...

Nurejev, Rudolf

Nurejev (Nureev [nur’e'jif]), Rudolf, baletni plesač i koreograf ruskog podrijetla (Irkutsk, 17. III. 1938 ...

Osmanović, Almira

Osmanović, Almira, hrvatska balerina (Bijeljina, BiH, 21. VIII. 1958). Školovala se kod Silvije Hercigonje ...

Pasarić, Irena

Pasarić, Irena, hrvatska balerina i pedagoginja (Niš, Srbija, 31. V. 1958). Školu za klasični balet ...

Petipa, Marius

Petipa [pətipα'], Marius, francuski i ruski baletni plesač, koreograf i pedagog (Marseille, 11. III. 1818 ...

(1)  2