Upit autorsko pravo, pronađeno natuknica: 16

autorsko pravo

autorsko pravo, skup pravnih pravila kojima se uređuju prav. odnosi glede intelektualnih, autorskih ...

bibliotekarstvo

bibliotekarstvo ili knjižničarstvo, djelatnost koja se obavlja u knjižnicama, a obuhvaća odabir, nabavu, ...

copyright

copyright [kɔ'pirait] (engl.: pravo umnožavanja), danas engleski naziv za autorsko pravo. Copyright ...

Henneberg, Ivan

Henneberg, Ivan, hrvatski pravnik (Zagreb, 1. VI. 1919 – Zagreb, 13. VI. 2010). Studij prava s doktoratom ...

IFLA

IFLA (akronim od engl. International Federation of Library Associations and Institutions), Međunarodna ...

intelektualno vlasništvo

intelektualno vlasništvo, međunarodno prihvaćen skupni naziv za subjektivna prava na intelektualnim ...

Kohler, Josef

Kohler [ko:'ləɹ], Josef, njemački pravnik (Offenburg kraj Badena, 9. III. 1849 – Charlottenburg kraj ...

Maurović, Ivan

Maurović, Ivan, hrvatski pravnik (Zagreb, 8. V. 1873 – Zagreb, 13. XII. 1952). Završio studij prava ...

prodaja

prodaja ili kupoprodaja, ugovor kojim se prodavatelj obvezuje kupcu predati stvar tako da kupac stekne ...

trgovačko pravo

trgovačko pravo, grana prava. Počelo se razvijati u srednjem vijeku kao posebno pravo trgovaca (lex ...

(1)  2